Oncollegiaal

Oncollegiaal

Oncollegiaal

Een jaar of wat geleden werd ik me bewust van de pieken in het onderwijs. Van die periodes waarin er ineens een groot beroep op mij werd gedaan. Wanneer ik de analyses van de toetsen af moet hebben, groepsplannen gereed en bijgewerkt en individuele handelingsplannen en kerndocumenten geschreven moeten zijn. Allerlei redenen werden aangegeven, van ‘oudergesprekken’ via ‘moet van de inspectie’ tot aan ‘je wordt betaald voor deze opdracht’.

Vooral dat laatste raakte mij en deed me beseffen dat ik wel in dienst ben van een organisatie, maar dat het om een wederzijds spel gaat. Want ja, ik word betaald voor mijn professie, voor mijn kennis en ervaring. Maar betaald worden wil niet direct zeggen dat de organisatie zomaar van alles van mij kan en mag verwachten. Het gaat over in beweging komen en meebewegen. En dat gaat altijd in goed overleg. Waarbij ook ik een stem heb en aan mag geven wat ik nodig heb om de opdracht uit te voeren.

De keus om te staan voor mijn eigen professie wordt me niet altijd in dank afgenomen. Het is een zoektocht en expeditie naar meer eigen regie en eigenaarschap binnen een oerwoud van verwachtingen en onbegrip:

‘Dat vind ik dus erg oncollegiaal!’

Als ik in de deuropening sta ontvang ik haar woorden. Voor het eerst  voel ik me bevrijd. Althans, dat dacht ik toen! Het was eerder een rebelse betweterigheid waarmee ik wat arrogant tegen het deurkozijn aan stond. Ik had aangegeven niet meer in het weekend te willen werken voor de school. Mijn ‘opdracht’ was het schrijven van individuele handelingsplannen en kerndocumenten. Iedereen deed dit tenslotte in het weekend.

Mijn collega kijkt me wat geïrriteerd aan. Wanneer ik haar mijn timemanagement en mijn verwachtingen uitleg volgt een blik van brandend water, die me zegt dat ik het totaal verkeerd zie. De woorden volgen. Je hebt namelijk in het onderwijs altijd momenten dat het druk is en momenten dat het wat rustiger is, vervolgt ze. Ja, en precies dat is hetgeen waar ik niet meer voor kies.

In het onderwijs ben ik nooit klaar, maar ik maakte een keus!? Lees verder op Leiderschap in Onderwijs hoe ik oefen met eigenaarschap, grenzen en spreiding van werkzaamheden. Tegelijkertijd leer ik mijn proces delen met collega’s. Dit door als uitdaging samen te zoeken naar ons gezamenlijk belang: de ontwikkeling van de leerling, onszelf en de school…

About the Author

Leave a Reply