Co-teach traject Tactvol Handelen

Tijdens het co-teach traject Tactvol Handelen is Ronald Heidanus de schaduw van de leerkracht. Er wordt meegekeken, er wordt meegedraaid, er wordt perspectief ingenomen en er wordt (ervarings)kennis uit zowel het (voortgezet) speciaal onderwijs als het regulier onderwijs ingezet om een stevige (pedagogische) basis te realiseren. Een basis waarop kan worden gedaan wat nodig is om ieder kind te ontwikkelen.

Het co-teach traject Tactvol Handelen moet gezien worden als een persoonlijk ontwikkelingstraject waarbij jij als leerkracht:

 • leert om in verbinding met jezelf en de ander (leerlingen, collega’s en ouders) te zien wat jij van jezelf en van de ander nodig hebt;
 • leert te vertrouwen op de motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden (je ware potentieel) van jezelf en van de ander waardoor (mentale) ruimte wordt gecreëerd;
 • leert leerlingen te zien als full-partner en als zodanig samen op te trekken;
 • leert binnen de groep/school ontkoppelingen te signaleren en constructieve interventies te plegen ten behoeve van verbonden relaties;
 • leert je handelen te legitimeren met behulp van onderliggende en beproefde theorieën en het construeren van je (eerdere) ervaringen.

Geen enkel traject kan slagen als het fundament niet gebaseerd is op de waarden veiligheid, vertrouwen en evenwaardigheid. Tegelijkertijd is het van belang deze waarden zelf te (leren) voorleven. Dat maakt dat in dit traject aan de grenzen van de mogelijkheden van jou als leerkracht processen worden beschouwd, geëvalueerd en gereflecteerd vanuit openheid. Door oprecht nieuwsgierig te zijn naar het verhaal achter interventies, intenties en keuzes die worden gemaakt, is de eerste stap richting bewustwording gezet. Het jezelf bewust zijn waarom je de dingen doet die je doet zal ertoe leiden dat het handelen gelegitimeerd is en tenslotte tactvol zal zijn.

Geen enkel traject is hetzelfde, dus op basis van de ondersteuningsvraag(en) wordt gezocht naar de geschikte inhoud voor het traject en dus afgestemd op wat jij nodig hebt!

Wat we weten is dat de motor voor de ontwikkeling de psychologische basisbehoeften relatie, autonomie en competentie zijn. In dit traject ga jij als leerkracht daarom op zoek naar de verbinding tussen het verstand en het gevoel. Ronald Heidanus zal beschikbaar zijn voor ondersteuningsvragen rondom tactvol handelen en leerkrachtleiderschap waarbij te denken valt aan:

 • Pedagogische en didactische tact (tactvol handelen)
 • Kijken achter het gedrag (ieder kind is een verhaal)
 • Passend Onderwijs in de praktijk
 • Groepsdynamica
  (en acute handelingsverlegenheid in een moeilijke groep)
 • Preventief beleid rondom pesten
  (en acute crisismanagement)
 • Voorkomen en aanpak rondom agressie en geweld
  (en acute crisismanagement)

  Akkoord met de opslag en verwerking van de bovenstaande gegevens.