From fixed to a flexible and personal curriculum #1

From fixed to a flexible and personal curriculum #1

Ik ben op zoek, op zoek naar iets anders..een andere weg..een nieuwe manier..een nieuw begin!

Het onderwijsparadigma is aan het veranderen. Met een korte film van een aantal studenten van de Avans Advanced Business Creation is deze verandering mooi vorm gegeven. Beeldend laten ze zien dat er een balans is tussen leren en ontspanning. Vanuit een open mindset wordt motivatie zichtbaar, de natuurlijke drang om te leren! Met een proactieve houding werken aan eigen (levens)doelen.

Iedereen leert anders, in een ander tempo en een individueel curriculum maakt dat je jezelf onderscheidt van de massa. Iedereen heeft talent en het is van belang deze te (her)ontdekken en deze verder te ontwikkelen.

Een leerkracht of docent is meer dan alleen een zender, de onderwijziger, het vehicle brengt je verder door een omgeving te creëren waarin je(zelf) ook echt mag (zijn) en kan ontwikkelen.

Je leert en neemt eigen regie en wordt verantwoordelijk gemaakt voor je eigen leerproces. Door onderdeel uit te maken van een groep waarin leeftijd geen verschil maakt vul je elkaar aan. Door co-creatie ontstaat ruimte voor ideeën en wordt je onderdeel van een krachtig geheel!

Stel je eens voor dat al deze mogelijkheden vanzelfsprekend zijn, dan zou het onderwijs (en de wereld) er een stuk kleurrijker uitzien..

About the Author

Leave a Reply