HELP! Mijn mentor heeft extra ondersteuning nodig!?

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het schrijven van ‘HELP! Mijn mentor heeft extra ondersteuning nodig!?‘, een handige en praktische toolbox voor iedere mentor*. Ja, voor jou als mentor! Want zo verraderlijk als dat de titel is, zo lastig kan ook een mentoraat zijn. En ondersteuning is dan meer dan gewenst.

* Waar mentor staat kan ook ‘leerkracht’ of ‘stamgroepleider’ gelezen worden.

Jij bent mentor!
En je denkt: ‘Ja, wat nu!?’
Nou, je hebt een essentiële verantwoordelijkheid!

Maar wat wordt er van je verwacht?
En wat betekent het, mentor zijn?
Moet je dan ook iets met het leren van kinderen?
En wat doe je met dat ene kind die het moeilijk heeft? Moeite met plannen, moeite met zichzelf en wellicht zelfs moeite zich te verhouden tot anderen of tot jouw collega. Wat moet je dan? En hoe doe je dat dan?

Al deze vragen, en velen meer worden beantwoord in dit laagdrempelige schrijven. Een toolkit waarbij je wordt uitgedaagd om het beste in jezelf naar boven te halen. Te van jezelf te laten zien. Naar boven halen en laten zien om uiteindelijk het beste in kinderen naar boven te halen en dit proces zichtbaar te maken!

Houd deze website in de gaten. | Meelezen of bijdragen?
Dat kan: stuur een mail of verbind via sociale media!

schema's

DE IJSBERG – David Mcclelland

Motivatie, een hot topic in het onderwijs. Voor jou, en je mentorleerlinen. Zo niet, dan ben daar maar blij mee! Ieder kind wil ten slotte leren, en jij weet dat!? Maar er zijn kinderen en groepen…

Maar goed dat er als metafoor de ijsberg is. Een beetje koel, maar wel cool als je de vier behoeften begrijpt: behoefte aan prestatie (noem het competentie & geloof in eigen kunnen), behoefte aan zelfreguleren (noem het autonomie, zelfregie & zelfmanagement), behoefte aan verbinding (noem het relatie & erbij willen horen) en -al klinkt het gek- de behoefte aan vermijden (de angst om te falen, afwijzing en zelfs angst voor succes).

DE VIJF BOMEN

Het mooie aan kinderen is dat ieder kind zijn of haar eigen pad loopt. Een eigen ontwikkeling kent. Met een eigen tempo diens weg afloopt.

De andere kant is het dat het hete frustrerend is om zaken ‘nóg een keer uit te moeten leggen’. De frustratie dat de ander ‘het nu nog niet snapt’ of dat jij niet begrijpt dat het nog zoooo lang duurt voordat iemand het doorheeft. Voor jou gesneden koek, maar weet de ander veel. Overvragen ligt op de loer…

Jezelf bewust zijn van bij welke ‘boom’ je staat, jouw point of view, maakt het begrijpen van jezelf in relatie tot de ander een stuk gemakkelijker.

DE VIER BASISTHEORIEËN – Het verhaal

Het gedrag van iemand is een bijzonder dingetje. Gedrag daar vinden we vaak wat van. Sterker, we leggen vaak de nadruk op het gevolg van het gedrag. Je weet wel, als een kind een ander kind slaat, dat kan toch niet!? Onaanvaardbaar! Althans, dat vinden we. Maar!? Iets vinden vraagt de verantwoordelijkheid om er als volwassene ook iets mee te doen! Voorbeeld te zijn voor het kind.

En dat voorbeeld zijn start met achter het gedrag kunnen kijken. Weten dat gedrag slechts communicatie is. Dus erachter zien te komen -als een ware pedagogisch rechercheur- welke impressie het kind heeft opgedaan om op deze wijze -bijvoorbeeld het slaan- expressie te geven aan het onderliggend gevoel. Logisch toch?

DE VIER BASISTHEORIEËN – Theory U

Sharmer maakt met zijn ‘U’ iets erg duidelijk: dat we in relatie tot onszelf, anderen en onze omgeving -zoals onze professionele taak of rol binnen de schoolontwikkeling- iets te doen hebben. Met een open geest, open hart én open ziel de of het andere toetreden. En ja, toen ik er voor het eerst over hoorde vond ik het ook vaag. Weeïg zelfs. Maar dat is het alles behalve! Zeker als je jezelf ook nog eens bewust wordt van je plek der moeite… Je weet wel, die keer dat je staat van aurousal enorm hoog opliep!? Dat in alles je die klapdeur op weg naar de directeur tegen het kind zou willen dichtgooien. Bij mij zei dat kind: “U bent écht boos, hé!?” Concreter wordt Theory U niet.

DE VIER BASISTHEORIEËN – De dramaturgie

Worden wie je wordt, of zijn wie je bent? Jij bent de professional, de vakdidacticus. Meester over de stof. Maar je bent ook de pedagoog, de volwassen jij die kinderen nieuwe perspectieven biedt. De dramaturgie van Erving Goffman is een prachtige en praktische theorie om jezelf -en gun het de kinderen ook- te reflecteren. Te beschouwen. Want hoe leer jij kinderen zich te verhouden tot anderen als jezelf de kleedkamer nog nodig hebt om stoom af te blazen: “Ik ben echt klaar met dit kind -of die collega-!?” Tijd voor ontslag, of…

DE VIER BASISTHEORIEËN – De psychologische basisbehoeften

Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verweven. Wie heeft er nog nooit van gehoord!? Iedere mentor kent de onderlegger voor de in de kern motivatietheorie. Motivatie dat, mits intrinsiek, een existentiële voorwaarde is om effectief en begeesterd te leren. Over welbevinden en betrokkenheid hoef je het niet meer te hebben, beiden zijn meer dan maximaal aanwezig. Maar, hoe werkt de theorie nu echt? Er zitten namelijk een aantal pedagogische wetten onder. Zoals dat je altijd een relatie nodig hebt om de mate van autonomie in te kunnen schatten…

werkbladen

ONDERSTEUNINGSCANVAS

Het onderwijs passend maken voor ieder kind. Appeltje-Eitje! Zeker als je zorgt voor een sterke standaard, want vanuit die standaard ontstaan er mogelijkheden voor maatwerk. Maatwerk waarbinnen het kind leert zelf regie te nemen over zijn/haar eigen mogelijk- en moeilijkheden. En die laatste zijn voor jou al helemaal niet moeilijk, want je kent het verhaal van het kind, de leerling.

Want als je weet wat het kind nodig heeft én je verstaat het vanuit het kind zelf, ouders en waar mogelijk van collega’s, dan kunnen de (hoge) verwachtingen worden vastgelegd in concrete doelen. Het canvas kan worden ingevuld. Het canvas voor en van het kind. Het canvas dat taal aan behoeften geeft. Het canvas dat het kind procesgericht en gestuurd leert inzetten van oplossingen. Problemen overwinnen is echt het leukste dat er is, omdat iedereen ervan groeit!

Veel plezier. Wil je weten hoekje het canvas schoolbreed in kan zetten, neem contact op.

inspiratie

The Butterfly Circus

Multipotentialiwattes?

Once upon a time...

praktische tools

Community builder

Waardering, sorry, wha!