het zelf doen maar nooit alleen

het traject CO-kracht

Het coachtraject co-KRACHT is speciaal ontworpen voor onderwijsprofessionals die zich vrij willen voelen in hun dagelijkse praktijk. Professionals die willen leren focussen op wat hen te doen staat, terug naar de essentie van onderwijzen. Werken vanuit passie en levenslust. Leven vanuit eigenaarschap over jezelf en de keuzes die je maakt.

Dit traject levert je nieuwe inzichten op waardoor je vanuit je beste zelf anderen inspireert! Jouw beste zelf voorleeft wat in de wereld gezet wordt en daarmee draag jij bij aan gelukkige leerlingen.

Binnen jouw onderwijspraktijk loop je steeds vaker aan tegen de dagelijkse werkelijkheid. Een werkelijkheid waarin het voor jou steeds lastiger wordt om te laveren. Zelfs het opstaan om naar je werk te gaan gaat steeds lastiger. Je beseft jezelf dat je worstelt binnen een of meerdere van de volgende thema’s:

  • ontwikkeling
  • gedrag
  • groepsdynamiek
  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid
  • eigenaarschap

Je hebt het gevoel dat je jezelf steeds verder aan het ingraven bent. Dat alles om je heen zich als los zand verspreid. Het gevoel de grip kwijt te raken.

En nu ben je op het punt gekomen dat je gericht op zoek wilt gaan naar oplossingen. Naar jouw persoonlijke vraagstukken. Inzichten. Van los zand naar opnieuw in lijn komen met jezelf, de ander en je omgeving. Dit verlangen, je  persoonlijke ontwikkeling en jouw proces zijn hiervoor de ideale voedingsbodem.

De toolbox die je bezit, evenals je intuïtief potentieel is bedekt geraakt onder een sluier van controle, perfectionisme en misschien zelfs wel angst. Je wilt hernieuwd contact maken met dit potentieel. Jezelf opnieuw vrij voelen in de keuzes die je maakt.

Dit traject vult de toolbox van jouw onbegrensde mogelijkheden.
Je doet het zelf, maar nooit alleen.

Herken je het bovenstaande of klaar om een uitdaging met jezelf aan te gaan?
Twijfel niet en neem vandaag nog contact op. Start alvast met de gratis werkbladen!
Ga door naar persoonlijke coaching of co-teaching.

persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching

Samen pakken we de bezem op! Het zand dat is verspreid en als een deken over jouw nieuwe werkelijkheid ligt, vegen we bijeen. We analyseren en reflecteren. Ik luister, vraag door, schuur en ontsluier. Evenwaardig en veiligheid als als belangrijkste pijlers. Polijsten is wat je zelf doet. We delen kennis en ervaringen. We doen dat wat nodig is om jou als onderwijsprofessional sterker te maken. Je leert vertrouwen op jouw innerlijk kompas.

Ik geloof in jouw potentieel en dat dit potentieel bijdraagt aan het ontsluieren van de mogelijkheden, talenten en gaven van jezelf, maar ook van leerlingen, studenten, collega’s en ouders. Jij bent een verbinder in het geheel!

Persoonlijke coaching heeft als doel in het proces van onvoorwaardelijke steun te zijn. De ondersteuning levert preventieve, duurzame en passende inzichten, mogelijkheden en waar nodig oplossingen op. Vraagstukken worden afgestemd op wat jij nodig hebt.

co-teaching

Co-teaching

Naast persoonlijke coaching is co-teaching een onderdeel van het traject co-KRACHT. Speciaal aan deze werkwijze is dat het jou als onderwijsprofessional direct versterkt. In en binnen jouw dagelijkse praktijk. On-action ontdekken we samen in te zetten interventies. Direct kunnen ze worden toegepast waardoor je ook ervaart dat het werkt en wat maakt dat het werkt. Je ervaart de onbegrensde mogelijkheden van alternatieve interventies. Interventies op het gebied van de bovenstaande thema’s.

Bijzonder in dit traject is dat ook het thuissysteem zal worden meegenomen. Sterker, het gezinssysteem speelt zelfs een belangrijke zo niet bepalende factor. Zicht op opvoeding en achtergrond helpt je systemen te doorzien en oordeelvrij te handelen. Verantwoordelijkheden daar te laten waar ze horen.