hetKindmag-vertrouwen

Magazine HetKind.org – december 2015
thema ‘vertrouwen’

‘Het elastiek tussen de leraar en de leerling’, ontstaan uit een experiment met Geer Bors. Samen reconstrueren we een voorval van eerder dit jaar in dialoogvorm. Het gaat over onvoorwaardelijk vertrouwen, over de ruwheid van het speciaal onderwijs, over ruimte geven en in verbinding blijven én over een bungelend bekerglas en een kapotte ruit. Aan het elastiek? Dat heeft alles te maken met of ik in het moment kan blijven. Het is mijn frase voor het doorzien of je verbinding houdt met een ander of dat die verbinding knapt of doorgesneden wordt. Het gaat over aanvoelen.

Lees het artikel.

 

zichtbaar-boek

Kennisnet – november 2015
Sociale media in het speciaal onderwijs

Met de titel ‘Zichtbaar in de wereld’ heb ik mogen participeren in het nieuwe boek van Kennisnet rondom sociale media en mediawijsheid. In het interview dat ik heb gegeven ga ik in op het empoweren van mijn leerlingen in het speciaal onderwijs door gebruik te maken van verschillende vormen van sociale media. Ik coach, blog en geef leerlingen de ruimte zichzelf en hun talent in de wereld te zetten: voor henzelf, hun ouders, school en iedereen die zij weten te raken. Het welbevinden en zelfvertrouwen groeit en ook betrokkenheid van ouders is zeer waardevol.

Lees het gehele interview in pdf, lees online of bestel het boek.

 

balansmagazine0715

Balans Magazine – september/okotober 2015
themanummer ‘terugblik op een jaar passend onderwijs’

Een terugblik op onze pilot ‘SAMENkracht’. Geert Bors van Balans Magazine is in gesprek gegaan met onze leerlingen. De stem van de leerling. Spannend. Want hebben zij ook ervaren wat onze missie en visie op ons onderwijs is geweest? Blij verrast met alle uitspraken. Een bijzonder jaar, lessons learned. Ik heb mogen zien en ervaren hoe gaaf het is zelf onderwijs vorm te geven. Om leiderschap en eigenaarschap te nemen. Om buiten de kaders te denken en binnen de kaders te innoveren.

Lees hier het gehele artikel (pdf).

 

hetkindmagazine-kl

Magazine HetKind.org – november 2014
thema ‘reportage’

Vanaf het begin van het schooljaar 2014-2015 zijn Florus Bertens en ik gestart met onze pilot ‘SAMENkracht’, vernoemd naar een gelijknamig artikel uit 2013. Een VSO-klas met 24 leerlingen, die wij samen bedienen. Beschikbaarheid als belangrijkste pijler, om vanuit daar te werken aan verantwoordelijkheid en afhankelijkheid van onze leerlingen. Het anders vormgeven van onze praktijk, eigenaarschap nemen en een brug zijn om een overstap naar het regulier onderwijs mogelijk te maken.

Benieuwd? Lees hier.

 

lokaal

Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs – november 2014
thema ‘beginnende docenten’

Samen met Evelien Hoekman schreven wij, ieder vanuit onze eigen context en praktijk, over: ‘Het lokaal als instrument voor de docent’. Wij vonden elkaar in de overtuiging ‘Doen Wat Werkt’ en passen onze omgeving aan op leraarstijl en de diversiteit in de groep, juist door rekening te houden met de wensen en behoeften van leerlingen. In het artikel is te lezen hoe wij de inrichting van het lokaal, vanuit ons eigen oogpunt en visie, uiteen zetten. Dat we beide het lokaal enkel als instrument zien moge duidelijk zijn.

Lees het hele artikel.

 

hetkindjaarboek-klJaarboek HetKind.org – juni 2014
thema ‘moreel kompas’

Samen met Hester IJsseling en Rob van der Poel verkende ik het begrip ‘moreel kompas’. En vooral wat dit betekent voor de leraar in de praktijk: ‘Geen lesje filosofie, maar met elkaar een statement maken en ernaar leven.’ Ik beschrijf het ontkoppelen van cluster4-leerlingen van wat ‘wij’ als de norm zien, het herstellen van die breuk, het empoweren van leerlingen en de functie van time-out en time-in. Het moreel kompas dat veel te maken heeft met het opschorten van mijn eigen oordeel om zo samen met de leerling te onderzoeken wat zij nodig hebben.

Bestel het boek nu.

 

kaderprimair

Kader Primair – juni 2013
thema ‘onderwijs van de toekomst’

Door Joëlle Poortvliet werd ik benaderd voor een interview om mijn visie op het Speciaal Onderwijs. Als het aan mij ligt, zo vertelde ik haar, verdwijnt het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs binnen twintig jaar. En dat kan wanneer leraren en leerlingen meer van elkaar leren. Wanneer leraren leiderschap nemen over hun eigen onderwijspraktijk. Als een ‘luis in de pels’ de organisatie blijven bevragen naar het functionele waarom van de dingen die je doet en ogenschijnlijk ‘moet’ doen. ‘Apprenticeship’, of wel ‘gedragen onderwijs’ is geboren dankzij dit artikel.

Lees verder.

 

hetkindkanamorikrantDe krant van HetKind.org – september 2012
meester in levenslessen, mr. Toshio Kanamori

Samen met andere collega’s uit onderwijzend Nederland schreef ik mee aan: ‘Een reis met onbekende wegen’. Over onderwijs, ICT en sociale media. Kinderen maken intensief gebruik van ICT en sociale media. Zij leren zichzelf allerlei nieuwe vaardigheden aan. De leraar probeert bij te blijven en aansluiting te houden. Mijn stuk gaat over bestaansrecht, begrijpen, co-creatie en nieuwe media als middel de verbinding tussen leerling en leraar te sterken.

Lees hier het artikel.