Blog : flipping

Het virus zet aan tot flippen #2

Het virus zet aan tot flippen #2

Het zijn bijzondere tijden in het onderwijs. Er woekert een virus dat aanzet tot flippen. En dat flippen uit zich in verschillende vormen, zo blijkt. Gister schreef ik wat om mijn gedachten te ordenen en om mijn enthousiasme te delen over de mogelijkheden die flipping the classroom mij ooit bood. Over hoe deze digitale didactiek mij ooit hielp meer grip te krijgen op de kwaliteit van mijn handelen en tegelijkertijd op de onderwijskwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Want vooral dit laatste was voor mij de reden om lessen anders vorm te gaan geven.

Zo heeft iedere professional te maken met een andere context. En zou ik nooit willen pretenderen dat flippen dé manier is. Sterker, veel op traditioneel gerichte onderwijsbetrokkenen zullen alleen al door mijn enthousiasme al gaan flippen. Maar weet dat iedere context anders is, dat iedere ontwikkeling tijd kost en dat iedere onderwijsprofessional zelf autonome keuzes wil maken om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Mijn grootste drijfveer om te gaan flippen was het creëren van meer contacttijd met de jongeren. Onderwijstijd effectief gebruiken om individueel of in kleine groepen direct aan de slag te kunnen gaan met het inoefenen van opdrachten, of om iemand die de instructie nog niet begrepen had

Lees verder

Het virus zet aan tot flippen #1

Het virus zet aan tot flippen #1

Het zijn bijzondere tijden in het onderwijs. Scholen die wel of niet dicht gaan omwille van het virus dat een pandemie laat opleven. Om ons heen landen die scholen abrupt sluiten. Met een ‘ja maar zij sluiten hun scholen wel,’ heeft het vinden-van en roepen-over wel iets weg van een schoolklas. Meningen als geleende verhalen verspreiden zich sneller en voor het virus uit. Wetenschappers zenden wisselende signalen uit. Wijzen naar de politiek heeft weinig zin. Wie een politiek statement verwacht vanuit onze Nederlandse daar-vind-ik-wat-van-cultuur komt vooraf al van een koude kermis thuis. Het polariseren lacht vanaf een afstand. Natuurlijk gaat een premier van dit land met een blauw-oranje kleur niet zeggen dat de economie de daadwerkelijke reden is. Zoals het een ‘groen-rechtse’ politicus betaamt zijn mensen met beroepen met een ‘vitale’ functie de reden. Waaronder ook de leermeesters binnen het onderwijs!

Bijzondere tijden dus. Het virus nu, dat het grote onderwijsdiscours rondom het lerarentekort, de werkdruk en de loonkloof overschaduwd.

Lees verder