Teamtraject Tactvol Handelen

Met het teamtraject Tactvol Handelen investeert de school in een stevig (pedagogisch) fundament. Het teamtraject gaan doen vraagt een persoonlijk en tegelijkertijd teambreed ontwikkelingstraject en is daarmee zowel een persoonlijk als ook een collectief proces. Wij zijn ons zeer bewust dat processen zich nooit synchroon ontwikkelen maar dat parallel met elkaar oplopen van groot belang is.

Het teamtraject Tactvol Handelen is een ontwikkelingstraject waarbij iedere onderwijsprofessional:

  • leert om in verbinding met zichzelf en de ander (leerlingen, collega’s en ouders) te zien wat het van zichzelf en van de ander nodig heeft;
  • leert te vertrouwen op de motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden (het ware potentieel) van zichzelf en van de ander waardoor (mentale) ruimte wordt gecreëerd;
  • leert leerlingen te zien als full-partner en als zodanig samen op te trekken;
  • leert binnen de eigen groep en binnen school ontkoppelingen te signaleren en constructieve interventies te plegen ten behoeve van verbonden relaties;
  • leert het eigen handelen te legitimeren met behulp van onderliggende en beproefde theorieën en het construeren van (eerdere) ervaringen.

Na het teamtraject Tactvol Handelen ervaren onderwijsprofessionals dat ze (nog meer) een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de teamontwikkeling door zich proactief en initiërend op te stellen. Opvoeden van leerlingen vraagt namelijk zelfopvoeding, wat betekent dat dit een voorbeeldfunctie vraagt. Dit teamtraject start met het onderling oefenen om vervolgens de transfer naar de groep en de individuele leerling te maken. Als team worden (pedagogische) opdrachten en (gedrags-)verwachtingen met elkaar afgestemd, gevormd, geborgd en bewaakt.

Ook voor de leerlingen levert dit teamtraject wat op: onderwijs gaat tenslotte over emanciperen en democratiseren. Sterk geëmancipeerde onderwijsprofessionals die staan vanuit een zuivere (pedagogische en didactische) opdracht weten leerlingen in hun hart te raken. En door de kennis en ervaringen binnen dit traject zullen leerlingen:

  • (nog meer) in staat zijn een positieve bijdrage te leveren aan hun eigen ontwikkeling en de dynamiek in de groep;
  • geen passieve consumenten zijn maar gemotiveerde en actieve producenten;
  • (nog meer) een voorbeeldfunctie hebben naar elkaar toe;

Zo zal iedereen binnen en buiten de school uiteindelijk eigenaar (leren) zijn van eigen (ontwikkel)processen. Door morele steun aan elkaar te bieden en de volwassen en professionele dialoog te voeren zal iedereen binnen en buiten weten wat er van hen verwacht wordt.

Het programma bestaat uit 5 bijeenkomsten van zo’n 5 uur, waarbij voorafgaand aan die bijeenkomsten de leiders in 1 tot 1,5 uur worden voorbereid. De zoals wij dat noemen tactvolle leiders worden daarmee ondersteund in het begeleiden van het team tussen de bijeenkomsten door.

OFFERTE AANVRAAG | VRAGEN

    Akkoord met de opslag en verwerking van de bovenstaande gegevens.