Turn schools into lighthouses of education

Turn schools into lighthouses of education

Onder de noemer ‘turn schools into lighthouses of education’ heeft Vittra scholengroep in Zweden een aantal ‘open’ scholen gerealiseerd. De principes van de Vittra Scholen zijn:


– het bevorderen van intellectuele nieuwsgierigheid, 
– het opbouwen van zelfvertrouwen en
– het leren van verantwoordelijk gedrag. 

Het beeld van fysieke standaard klaslokalen is losgelaten en er zijn metaforische beelden aan gekoppeld waardoor er ruimtes zonder muren zijn ontstaan. In een uitdagende, creatieve en inspirerende leeromgeving wordt gewerkt aan de (hoge) verwachtingen van leerlingen èn leerkrachten.

Er wordt gestart vanuit een individueel curriculum van de leerling zodat die, gekeken naar de mogelijkheden en talenten, optimaal kan groeien en worden tot wie en/of wat hij wil. Aanlsuiten bij individuele leerstijl en cognitieve stijl maakt dat leerlingen bij elkaar aansluiting vinden, los van leeftijden. Hierdoor ervaren leerlingen rust, respect, nieuwsgierigheid, energie, motivatie, een veilige omgeving en kunnen zij werken vanuit én naast hun eigen comfortzone.

Naast een inspirerende en ‘nieuwe’ vorm van inrichting van de school wordt er op op het gebied van ICT gewerkt met een ‘one-to-one’-model. Ieder kind heeft een eigen computer en wordt er innovatief omgegaan met ICT. De ervaringen versus de leeropbrengsten zijn erg positief.  

   

  
© Kim Wendt and Rosan Bosch

About the Author

1 Comment

  • Peter te Riele 21 februari 2012 at 17:25

    Mooie blog met een sterke boodschap. Daar kunnen we wat van leren.

Leave a Reply