Schooltraject Van Visie naar Daadkracht

Van Visie naar Daadkracht is een traject waarbij de huidige schoolcultuur wordt geanalyseerd, uitdagingen in kaart worden gebracht en waarbij -samen met alle medewerkers- wordt gewerkt aan het verduurzamen van een veilige schoolcultuur. Het gaat om het herijken als proces. Het hernieuwd kijken naar en reflecteren op het functionele waarom de dingen worden gedaan, om vervolgens de reflectie om te zetten in daadkracht. Daadkracht waarbij de juiste dingen worden gedaan.

Belangrijk gegeven is dat alles een proces is: van hoe de huidige cultuur is ontstaan, de wijze waarop er nu wordt gehandeld én de visievorming, om handelen naar de toekomst toe en deze te concretiseren in behapbare stappen.

Het schooltraject Van Visie naar Daadkracht zet aan tot verbinden. Verbinden van en binnen het schoolteam én waar mogelijk, als de basis op orde is, het verbinden met andere scholen in de wijk. Iedere onderwijsprofessional gunt kinderen: dat ze erbij horen, de wijk niet uit hoeven en het juiste onderwijs en ondersteuning krijgen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend en dat betekent dat er uitdagingen liggen.

Dit schooltraject inspireert onderwijsprofessionals om de uitdagingen te zien en aan te gaan. Het traject zet aan om sterk in je vak te staan en de verantwoordelijkheden op te pakken die bij jouw als onderwijsprofessional horen. Iedereen binnen de school die stevig voor zijn vak staat draagt bij aan het gevoel van:

  • relatie; vanuit wederkerigheid pedagogisch en didactisch kunnen afstemmen op wat de groep, iedere individuele leerling en iedere collega nodig heeft;
  • autonomie; van automatismen naar vertrouwen, geloof in eigen kunnen en de ruimte nemen om te oefenen en ontwikkelen;
  • competentie; het ware potentieel zichtbaar maken, van mogen zijn wie je bent via (sociale) vaardigheden tot leerresultaten.

Het schooltraject start met een grondige schoolanalyse. Afhankelijk van de grootte van het schoolteam duurt deze analyse minimaal een dag. Middels speeddates worden alle onderwijsprofessionals uitgenodigd om rond verschillende thema’s in gesprek te gaan: leerkrachtleiderschap, sociaal-emotioneel leren en een thema dat binnen school speelt. Alle opbrengsten worden daarna teruggekoppeld met het team, waarna het team prioriteiten gaat stellen en aan de slag gaat met een inzichtencanvas en construeren van ervaringen…

OFFERTE AANVRAAG | VRAGEN

    Akkoord met de opslag en verwerking van de bovenstaande gegevens.