Traject co-teaching

- HET ZELF DOEN, MAAR NOOIT ALLEEN -

Co-teaching

Het coaching-on-the-job-traject of wel ‘co-teaching‘ is speciaal ontworpen voor onderwijsprofessionals die zich kundiger en vrijer willen voelen in hun dagelijkse onderwijspraktijk. Professionals die willen leren focussen op wat hen te doen staan; terug naar de essentie van onderwijs! Werken vanuit passie en (ervaring)kennis, van een sterke instructie tot grip hebben en leiding geven aan je groep. Zeker zijn over de keuzes die je maakt.

Dit traject levert je nieuwe inzichten op waardoor je vanuit je beste zelf anderen inspireert! Hierdoor voorleef je wat jij in de wereld wil zetten en daarmee draag je direct bij aan gelukkige kinderen/jongeren.

Samen geven we het traject co-teaching inhoudelijk vorm. Want bij co-teaching kun je in algemeen stellen dat twee (of meer) mensen systematisch, volgens een vaste structuur en met een helder einddoel voor ogen samen de verantwoordelijkheid voor het geven van onderwijs aan enkele of alle kinderen/jongeren delen.

Speciaal aan deze manier van werken is dat het jou als onderwijsprofessional in jouw ondersteuningsvraag versterkt, binnen jouw dagelijkse onderwijspraktijk. On-action ontdekken we in te zetten interventies die direct kunnen worden geoefend of morgen worden toegepast. Hierdoor ervaart direct dat wat werkt en wat maakt dat het werkt.

Aan de grenzen van jouw mogelijkheden ervaar je de onbegrensde mogelijkheden van ‘nieuwe’ pedagogische en didactische interventies.

Je bent op zoek naar antwoorden op jouw persoonlijke vraagstukken. Op zoek naar inzichten én uitzicht. Misschien zelfs van los zand naar opnieuw in lijn komen met jezelf, de ander en je omgeving. Dit verlangen, je persoonlijke ontwikkeling en jouw proces zijn hiervoor de ideale voedingsbodem!

Dus is co-teaching* zeker wat voor jou! 

Omdat ondersteuning en begeleiding je helpt om: 
 • beter grip te krijgen op ontwikkeling van de kinderen, hen als full partner zien;
 • zeker te zijn over een sterke en verstrengelende didactiek en pedagogiek, met behulp van beproefde theorieën;
 • achter gedrag te leren kijken en het verhaal  van ieder kind/jongere te kennen;
 • groepsdynamisch de juiste interventies in te zetten, ook in de ogen van de kinderen;
 • te begrijpen hoe jouw leidinggeven bijdraagt aan het gevoel van veiligheid en ontkoppeling geen plaats heeft;
 • regie, of noem het verantwoordelijkheid, te nemen om dat te doen wat de kinderen/jongeren nodig hebben om (maximaal) te ontwikkelen;
 • eigenaarschap te nemen over jouw onderwijspraktijk, want leerkrachtleiderschap stelt jou in staat om alleen dát te doen waar jij direct invloed op hebt;
 • zeker te zijn in hoe jij je verhoudt binnen de gehele schoolontwikkeling (van betrokkenheid, via doorlopende lijnen tot hiërarchie).
- HERKEN JIJ JEZELF IN HET BOVENSTAANDE OF WIL JE EEN UITDAGING AANGAAN -
Twijfel niet en neem vandaag nog contact op.

Of start alvast met de gratis werkbladen!

 

*Lees hieronder meer over het traject co-teaching en/of persoonlijke coaching (wat dat kan ook).

Het traject co-teaching

Hoe ziet het traject er organisatorisch uit?

We hebben een startsessie/kennismaking
We plannen vier sessies van een dagdeel

(Tijden en tempo bepaal jij, eventueel samen met de schoolleiding)
Er is een nabespreking van ongeveer 45 minuten
Online wordt jouw het proces gevolgd

—–

Hoe kan het traject er inhoudelijk uitzien?**

1. Beschouwen & relatie (Onderzoeken en bewust worden)
Tijdens de eerste bijeenkomst staat de kennismaking met jou in relatie tot de groep centraal. Samen gaan we op onderzoek waar onderwijs en opvoeding voor jou over gaan en wat voor jou niet onderhandelbaar is. Jouw visie leggen we vast in wat wij het 
Pedagogisch Statement noemen. Bewust worden en zijn van jouw handelen en het functionele waarom achter dit handelen kunnen legitimeren, helpen jou om jezelf als instrument te beschouwen.

Pas dan ontstaat de ruimte in het proces om anders te denken, anders te doen en anders te zijn. Jij bent slechts leraar en voor kinderen de mogelijkheid om te kunnen groeien. Door te weten welke leraar je wilt zijn lukt het om volledig beschikbaar zijn en zeker te worden over je onzekerheid.

2. Zeker zijn van onzekerheden. (Begrijpen, door ervaringen heen)
De tweede bijeenkomst gaan we specifieker kijken naar de kinderen of groep en wat zij individueel bijdragen aan het collectief binnen de groep. Jouw pedagogisch statement is ondersteunend aan de verwachtingen die je van kinderen hebt en moet hebben wanneer je ieders verhaal kent. Dat maakt het eenvoudiger om perspectief te gaan nemen, achter het gedrag te kijken en tactvol (pedagogisch én didactisch) te handelen. Je voelt je minder snel handelingsverlegen en durft met (on)zekerheid door ervaringen heen te gaan.

3. Stevig staan als pedagogisch oplaadpunt (Beschikbaar durven zijn)
Naast gedragsverwachtingen gaan we deze derde bijeenkomst in op de communicatie (en instructie) die naar de groep toe uitgaat en waar nodig het individuele kind. Zo wordt het tactvol handelen naast de pedagogiek expliciet uitgebreid met de didactiek. Zo zullen ‘tijd, ruimte en criteria’ worden geexpliciteerd en er concreet mee worden geoefend. Vanuit rust, het vertragen en begrijpen van de processen, reflectie en herhaalde routines zul je voor kinderen een pedagogisch oplaadpunt zijn. Mentale ruimte wordt vergroot, het intuïtief handelen wordt versterkt en (ervarings)kennis wordt verdiept. Jouw handelingsrepertoire groeit.

4. Beschikbaarheid als (pedagogisch) fundament (Tactvol handelen)
De vierde bijeenkomst worden pedagogisch ondersteunende theorieën en modellen verbonden met de dagelijkse onderwijspraktijk. Beschikbaar zijn en intuïtief handelen vraagt een sterke legetimering in waarom de dingen worden gedaan die worden gedaan. Niets is dus meer wezenlijker dan een sterke theorie! Vanuit het sterke (pedagogische/didactische) fundament is sturen op autonomie wat centraal staat deze bijeenkomst. Het verlenen van autonomie vraagt om een sterke relatie met de ander, het kind, om in te kunnen schatten hoeveel verantwoordelijkheid het aankan. Met deze laatste stap raak je het hart van wat er toe doet in het onderwijs. Al jouw ervaringen kun je gaan delen met je collega’s binnen de school.

—–

**Het bovenstaande traject is het ‘standaard’ traject dat door de jaren heen (vanaf 2012) is doorontwikkeld. Onderwerpen die zeker (in meer en mindere mate) aan bod komen zijn:

 • Ik, de leraar (inclusief visie op mens en ontwikkeling);
 • het Pedagogisch Statement;
 • de leraar/onderwijsprofessional die je wilt zijn;
 • kinderen in beeld;
 • perspectief nemen (het verhaal van een kind);
 • achter het gedrag (eigen) kijken;
 • verwachtingen expliciteren (inclusief tijd, ruimte & criteria);
 • communicatie en veiligheid;
 • de drie R’en revisited: Rust, Routine & Reflectie;
 • pedagogisch/didactisch ondersteunende theorieën;
 • sturen op autonomie;
 • ervaringen delen en tact verder brengen in de school.

Persoonlijke coaching

Hoe ziet het traject er organisatorisch uit?

We hebben een startsessie/kennismaking
We plannen vier/acht coachsessies van 1,5 uur
(Tijden en tempo bepaal jij)

—–

Wat kun je verwachten?

Samen pakken we de bezem op! Het zand dat is verspreid en als een deken over jouw nieuwe werkelijkheid ligt, vegen we bijeen. We analyseren en reflecteren. Ik luister, vraag door, schuur en waar mag ontsluier. Evenwaardigheid en veiligheid als als belangrijkste pijlers. Polijsten is wat je zelf doet. We delen kennis en ervaringen. We doen dat wat nodig is om jou als onderwijsprofessional sterker te maken.

Je leert vertrouwen op jouw innerlijk kompas.

Ik geloof in dat iedere onderwijsprofessional alle vaardigheden al bezit, maar zich hier soms nog niet bewust van is. Dit wat ik ‘potentieel’ noem draagt bij aan het ontsluieren van de mogelijkheden, talenten en gaven; van jezelf, maar ook van leerlingen, studenten, collega’s en ouders.

Jij bent de verbinder en procesleider in het geheel!

Persoonlijke coaching heeft als doel in jouw proces van onvoorwaardelijke steun te zijn. De ondersteuning levert preventieve, duurzame en passende inzichten, mogelijkheden en waar nodig oplossingen op.

Vraagstukken worden afgestemd op wat jij nodig hebt.

Vragen over dit traject?

Stel ze hieronder. Wil je direct een offerte aanvragen, geeft dat dan even aan bij onderwerp hieronder.