Traject tactvol handelen

- HET SAMEN DOEN, DUS NOOIT ALLEEN -

Het teamtraject

Het teamtraject ‘tactvol handelen‘ is ontworpen voor schoolteams die zich kundiger en vrijer willen voelen in het dagelijks handelen, en samen de grote opdracht -wat onderwijs behelst- durven en willen oppakken. Kinderen en jongeren ontwikkelen vraagt namelijk een grote verantwoordelijkheid! Om als team gezamenlijk te weten wat te moeten doen, ook als nog niet zeker is of dit het juiste is, is met recht een uitdaging te noemen.

In dit traject leer je als onderwijsprofessional je intuïtie en tact (verder) te ontwikkelen, zodat jij in elke situatie met ontspanning, (zelf)vertrouwen en geloof in eigen kunnen tegemoet treedt. Ook leer je in dit traject naast oplaadpunt, wat jij voor kinderen/jongeren bent, een netwerk te worden en zijn.

Dit traject is daarmee een persoonlijk ontwikkelingstraject en tegelijkertijd teamontwikkeling.

Onderwijsprofessionals willen leren focussen op wat hen te doen staan, terug naar de essentie van onderwijs! Werken vanuit passie en (ervaring)kennis, van een sterke instructie tot grip hebben en leiding geven aan je groep. Door tactvol te handelen word je zeker zijn over de keuzes die je maakt. En dit heeft direct invloed heeft op de schoolontwikkeling: van doorlopende leerlijnen tot pedagogische- en didactische leernetwerken van professionals onderling.

Dit traject levert (her)nieuw(d)e inzichten op waardoor er samen afstemming kan zijn op de vraag: waarom doen we wat we doen? Hierdoor voorleven jullie wat jullie belangrijk vinden en daarmee draag iedere professional direct bij aan gelukkige kinderen/jongeren.

In afstemming met het leidinggevend team wordt het traject tactvol handelen inhoudelijk vormgegeven. Die afstemming is gericht op waar de school nu staat, welke structuur nodig is en om een helder einddoel met elkaar af te spreken. Samen hebben we de verantwoordelijkheid voor het succesvol afronden van het traject.

Omdat een teamtraject jullie helpt om: 

  • te begrijpen hoe je eigen biografie en betrokkenheid (ik, taak, school) bijdraagt aan de teamontwikkeling binnen school;
  • beter grip te krijgen op ontwikkeling van de kinderen door tactvol te handelen en hen daarbij te zien als full partner zien;
  • zeker te zijn over een sterke en verstrengelende pedagogiek en didactiek, met behulp van beproefde theorieën, modellen en ‘wetten’;
  • achter gedrag te leren kijken en het verhaal  van ieder kind/jongere te kennen;
  • groepsdynamisch de juiste interventies in te zetten, ook in de ogen van de kinderen;
  • te begrijpen hoe leidinggeven bijdraagt aan het gevoel van veiligheid en ontkoppeling daarbij geen ruimte krijgt;
  • om vanuit leerkrachtleiderschap de gezamenlijke verantwoordelijkheid te pakken om dat te doen wat de kinderen/jongeren nodig hebben om (maximaal) te ontwikkelen;
  • zeker te zijn over doorlopende leerlijnen en hoe jullie je verhouden tot de gehele schoolontwikkeling en/of het schoolconcept.

Aan de grenzen van ieders mogelijkheden de onbegrensde mogelijkheden van ‘nieuwe’ pedagogische en didactische interventies ervaren. Samen onderwijs maken, wie wil dat nu niet!?  Het traject tactvol handelen* is dus zeker wat voor jullie!

- BOUW ALS TEAM AAN TACTVOL HANDELEN EN BEN UITDAGINGEN DE BAAS -
Twijfel niet en neem vandaag nog contact op.

Of start alvast met de gratis werkbladen samen met het team!

Vragen over dit traject?

Stel ze hieronder.  Wil je direct een offerte aanvragen, dat kan ook: geeft dat dan even aan bij onderwerp hieronder.