Train-de-trainer co-teaching

- TIL SAMEN HET ONDERWIJS BINNEN SCHOOL NAAR EEN HOGER PLAN -

Train-de-trainer

Het onderwijs in Nederland staat voor grote uitdagingen. Al decennia wordt er gewaarschuwd voor een lerarentekort en dalende leerprestaties, waardoor de werkdruk toeneemt en zelfs burn-outs aan de orde van de dag zijn. Tegelijkertijd staat ook het inclusief onderwijs enorm op spanning.

Tot zover de cirkel van betrokkenheid! Want waar jij als onderwijsprofessional en jullie als schoolteam invloed op hebben is jullie school, jullie micro-maatschappij. Jullie hebben invloed op het onderwijsconcept, visie op mens en ontwikkelen, visie op pedagogiek en didactiek, jullie doorlopende leerlijnen en het inrichten van een gezonde werksfeer om samen de school op te tillen!?

Co-teaching is dé oplossing voor alle uitdagingen in het onderwijs!

Waar we in het onderwijs behoefte aan hebben, is: vertragen en niet afgeleid worden door de veelheid der dingen. Dus focus en doen wat werkt met waar mogelijk wetenschappelijke grond als bevestiging. Maar ook bemoediging en bekrachtiging van elkaar om niet onzekerheid te laten groeien. Er is behoefte aan samenwerking en delen van expertise.

Je moet het zelf doen, maar hoeft het niet alleen te doen!

Het traject train-de-trainer co-teaching is ontworpen voor schoolteams die de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs in school gedegen en duurzaam willen oppakken. In de training wordt de pedagogiek aan de didactiek en het leren en verbonden. Er worden praktische theorieën en modellen gebracht en er wordt nagedacht over wat dit betekent voor ieders eigen fenomenologische onderwijspraktijk. Ook worden er (nieuwe/hernieuwde) perspectieven geboden om preventief de juiste dingen te doen.

Met zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen de juiste dingen doen, óók in de ogen van de ander!

Geen enkel traject, training of workshop kan slagen als het fundament niet gebaseerd is op de waarden veiligheid, vertrouwen en evenwaardigheid. Tegelijkertijd is het van belang om deze waarden zelf te (leren) voorleven. Dat maakt dat in deze training aan de grenzen van de mogelijkheden van de onderwijsprofessional processen vanuit openheid worden beschouwd en gereflecteerd.

Disclaimer: Het kan schuren!

Het traject train-de-trainer zorgt ervoor dat teams: 

 • in ervaren handelingsverlegenheid zich door elkaar gesteund en bemoedigd voelen en het collectieve geheugen (ver)sterken;
 • beter grip te krijgen op ontwikkeling van de kinderen, die iedere professional net als henzelf als full partner zien, waardoor vaardigheden en meesterschap groeien;
 • afgestemd raken op het gedrag, de groepsdynamiek en/of didactische behoeften van een kind/jongere of groep, waardoor doorlopende leerlijnen en instructies duurzaam geborgd worden;
 • begrijpen hoe samen leidinggeven bijdraagt aan het gevoel van veiligheid;
 • de school als oefenplaats zien waarbinnen geleerd mag worden, fouten gemaakt worden en moeilijkheden worden overwonnen;
 • regie, of noem het verantwoordelijkheid, nemen om dat te doen wat nodig is om kinderen/jongeren (maximaal) te ontwikkelen;
 • focus houden op het ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden voor staat en dat dit direct invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen.

Door oprecht nieuwsgierig te zijn naar het verhaal achter interventies, intenties en op (ervaringen)kennis beruste keuzes die worden gemaakt, is de eerste stap richting gezamenlijk bewustwording gezet. Het jezelf bewust zijn waarom je de dingen doet die je doet zal ertoe leiden dat het handelen gelegitimeerd is en tenslotte tactvol en zeker zal zijn over wat werkt. Dit verbinden in een collectief van co-teachers zal niet alleen de schoolontwikkeling optillen, maar zal het werkplezier doen groeien. 

– JE MOET HET ZELF DOEN, MAAR HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN –

Twijfel niet en neem vandaag nog contact op.

Of start alvast met de gratis werkbladen!

 

Lees hieronder meer over het traject train-de-trainer co-teaching.

Het traject

Het traject train-de-trainer co-teaching moet gezien worden als een training waarbij kennis, ervaringskennis en inspiratie met elkaar verstrengeld zijn. Samen maken we het traject tot een succes. Er mag van de training verwacht worden dat:

 • vormen van co-teaching worden verkend en uitgeplozen;
 • duidelijk wordt hoe co-teaching bijdraagt aan een inclusieve school;
 • theorieën en modellen een praktische bedding krijgen (overzicht & inzicht) binnen ieders onderwijspraktijk;
 • de mogelijkheden om co-teaching in de visie (het hart van jullie onderwijsconcept) en ambities van de school te borgen worden verkend;
 • thema’s zoals veiligheid, het pedagogisch schoolklimaat en het didactisch handelen worden ingebed in de ambitie- en kwaliteitskaarten van de school (uitzicht);
 • dat het handelen in de kern van de leerkrachtvaardigheden worden verbreed en verdiept.

—–

Hoe ziet het traject er organisatorisch uit?

We hebben een kennismaking en een schoolscan
We plannen vijf bijeenkomsten van een dagdeel

Het proces wat met het procesteam gevolgd

 

Hoe kan het traject er inhoudelijk uitzien?*

Bijeenkomst 1. Tijdens de eerste bijeenkomst komt het volgende aan bod: Wat is co teaching? Welke vormen zijn er? Op welke thema’s vindt co-teaching plaats, en hoe? Welke ruimte biedt de school voor co-teaching? Maar ook: Vanuit welke visie wordt co-teaching ingezet? Waar heeft de school de co-teacher voor nodig (actoren & contractering)? Wat zou jij als professional vervolgens in de kern van het leerkrachthandelen kunnen betekenen?

Het traject train-de-trainer co-teaching start bij de basishouding van de co-teacher. Verschillende essentiële theorieën komen aan bod, vanuit de inhoud naar de praktische toepassing. Als opmaat naar de tweede bijeenkomst wordt geïnventariseerd welke ervaringen/kwaliteiten er onderling zijn en hoe je jouw kwaliteiten nu als rolmodel in kan gaan zetten. Hoe word en blijf je zichtbaar binnen school en wat puzzelt jou nog?

Bijeenkomst 2 & 3.  In de bijeenkomsten 2 en 3 maken we de verbinding met de dagelijkse praktijk, waar de theorieën onderliggend blijven en we op basis van ervaringen evalueren en reflecteren. Wat zijn de eerste ervaringen? Wat ging goed en wat kan/moet beter? Tegelijkertijd gaan we naar een ervaringsgerichte intervisie methodiek kijken en hiermee oefenen. Deze ervaringsgerichte vorm is zeer ondersteunend binnen co-teaching.

We gaan deze bijeenkomsten ook praktisch aan de slag om te komen tot kijkwijzers waarmee/waarbij je op een constructieve manier houvast hebt, en gestructureerd blijft ontwikkelen tijdens co-teachmomenten.

Tijdens co-teaching is het ontzettend belangrijk om rekening te houden met de grenzen van ieders mogelijkheden en tegelijkertijd aan die grenzen beschikbaar zijn. Ook daar gaan we oog en gevoel voor ontwikkelen. Ieders inbreng is dus van groot belang!  We staan dus samenvattend stil bij: Wat is bij iedere vorm belangrijk? Welke vorm of interventie is nodig? Waarom kiezen jullie daarvoor? Verwachtingsmanagement is daarom essentieel om als co-teacher ‘gecontracteerd’ te worden. Dus: Wat zijn de doelen? Is de ondersteuningsvraag helder? Hoe wordt de vraag en het proces in een cyclus geborgd? Welke ‘nazorg’ is er mogelijk nodig?

Bijeenkomst 4. In bijeenkomst 4 gaan we verdiepen en ervaringen explicieter delen. Het is afhankelijk van ieders proces welke kennis er nog nodig is. Dat kan procesmatig zijn, wetenschappelijke kennis, cyclisch en/of op schoolniveau/-concept.

Bijeenkomst 5. In deze laatste bijeenkomst staat als eerst het train-de-trainer-proces centraal: Wat heeft het traject opgeleverd, waarin zijn jullie als co-teachers gegroeid en wat kan/moet beter? Dit zodat het traject binnen school door- en voortgezet kan worden.

In het tweede deel van de bijeenkomst vindt er een persoonlijke pitch plaats van het proces dat jij zelf hebt doorlopen, waarbij je kwaliteiten zijn versterkt en waarbij helder is op welk thema/topic je wie kan vragen om in te zetten.

—–

*Het bovenstaande traject is het ‘standaard’ traject dat door de jaren heen (vanaf 2020) is doorontwikkeld. Het is belangrijk dat er een schoolscan plaatsvindt om met de juiste kennis en ervaring het schoolteam te bevoorraden.

Vragen over dit traject

Stel ze hieronder. Wil je direct een offerte aanvragen, geeft dat dan even aan bij onderwerp hieronder.